divendres, 14 de setembre de 2012

Presentació d'AVUSAN


“ELS USUARIS DE LA SANITAT PRENEN LA PARAULA”
i presentació d'AVUSAN
Estimats/des senyors/es:
L’Associació Valenciana d’Usuaris de la Sanitat (AVUSAN) és una associació formalitzada el dia 4
de juliol de 2012 per persones preocupades pel deteriorament progressiu de la Sanitat Pública en el
context de crisi econòmica, política i ètica que travessem, i especialment per les conseqüències que per
als usuaris del Sistema Nacional de Salut (SNS) tenen el desenvolupament del RD 16/2012, de 20
d’abril, sobre mesures urgents per garantir la sostenibilitat del SNS, la disminució de pressupostos
dedicats a la Sanitat i la implantació del model públic-privat a la Comunitat Valenciana.
Sense entrar ara en el tema de quines són les causes i els responsables que han portat a l'actual estat
ruïnós de les arques públiques i a les solucions que estan adoptant-se, creiem necessari que els usuaris i
els professionals sanitaris (que també són usuaris del SNS) s'organitzen, prenguen la paraula, es facen
escoltar i se'ls tinga en compte.
El model de Sistema Sanitari Públic universal i gratuït en el moment de l’ús, finançat amb els impostos
de tots que hem gaudit fins ara, es pretén canviar-lo i que deixe de ser un Servei Públic per convertir-se
ràpidament en un negoci.
Excloure als immigrants que no tenen regularitzada la seua residència de l’atenció sanitària no urgent,
fer pagar als pensionistes per bens i serveis fins ara gratuïts, l'increment del copagament dels
medicaments a la resta de la població, el gran nombre de medicaments d'us habitual que ja no seran
finançats pel SNS, tindre que pagar pel transport considerat no urgent, pels productes dietètics, per
l'oxigenoteràpia i per tots els tractaments que deixen de ser considerats essencials a partir d'ara, la
reducció progressiva de l'horari d'atenció al públic en els centres de salut, el tancament de llits d'hospital
i de serveis d'urgència, … tot això va a ocasionar innombrables tragèdies i malestars en moltes famílies
pobres i de classe mitjana.
En molts punts de l'estat espanyol van sorgint iniciatives que pretenen deixar patent que decisions com
les del canvi de model Sanitari Públic que estan realitzant-se no es poden prendre sense tindre en
compte les opinions i la voluntat dels més directament implicats, els usuaris i els professionals. L’acte
de hui és una d’eixes iniciatives. Pretén contribuir, en l’àmbit de l’Horta en esta ocasió, però a la
Comunitat Valenciana a continuació, a crear sinèrgies i fer més efectives les iniciatives que diferents
col·lectius estan realitzant davant de l’actual i nefasta política pública sanitària.
En l’acte prendran la paraula representants de col·lectius i organitzacions de l’Horta afectades per la
crisi sanitària, que ens permetrà conèixer les preocupacions, iniciatives i accions que tenen en marxa, i a
entreveure les que es podrien enllestir si unírem les forces.
Per tot açò
AVUSAN es complau en invitar-lo a l'Acte “ELS USUARIS DE
LA SANITAT PRENEN LA PARAULA” i a la Presentació
d’AVUSAN, que es celebrarà el dilluns, 17 de Setembre, a les 19
hores, en el Club Diario Levante.
C/ Traginers, 7. Polígon Vara de Quart. 46014 Valencia.
Autobusos: Línies 70, 71, 73, N5 i Metrorbital

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada